TERMENI SI CONDITII PENTRU UTILIZAREA SITE-ULUI
www.escudo.ro

Condiţii generale pentru utilizarea site-ului

DANDY-CONF a lansat site-ul www.escudo.ro pentru a-şi informa intr-un mod cât mai facil clienţii. Utilizarea acestui site de către dumneavoastră este condiţionată de respectarea condiţiilor generale de acces şi de utilizare detaliate mai jos („Condiţii generale”), precum şi de respectarea ansamblului de legi aplicabile. Atunci când accesaţi site-ul, când îl parcurgeţi şi îl utilizaţi, dumneavoastră acceptaţi implicit şi necondiţionat „Condiţiile Generale”, care prevalează asupra oricărei alte înţelegeri pe care aţi putea s-o aveţi cu firma Dandy Conf, cu toţi membrii reţelei sale comerciale sau numai cu unii dintre aceştia.

Drepturi de proprietate intelectuală

Drepturi de autor şi/sau Drepturi asupra Desenelor şi Modelelor Industriale

DANDY CONF este deţinătorul site-ului de faţă. Fotografiile, textele, sloganurile, desenele, imaginile, secvenţele animate sonore sau nu, precum şi toate lucrările integrate în acest site sunt proprietatea DANDY CONF sau a unor terţi care au autorizat DANDY CONF să le utilizeze.

Modelele camasilor prezentate în acest site sunt protejate în conformitate cu dispoziţiile legale referitoare la dreptul de autor şi/sau drepturilor de proprietate intelectuală referitoare la protecţia desenelor şi modelelor industriale.

Reproducerile, pe hârtie sau digitale, ale site-ului sus menţionat şi/sau ale lucrărilor şi/sau modelelor de camasi care sunt reproduse pe site sunt autorizate cu condiţia ca acestea să fie destinate unei folosinţe strict personale, excluzând orice utilizare în scopuri publicitare şi/sau comerciale şi/sau de informare, astfel încât să se conformeze dispoziţiilor legislative privitoare la proprietatea intelectuală.

Cu excepţia dispoziţiilor de mai sus, orice reproducere, prezentare, utilizare sau modificare parţială sau integrală a site-ului , indiferent prin ce procedeu ori pe ce suport, a diverselor lucrări şi modele ale produselor care îl compun, fără a se fi obţinut în prealabil autorizaţia scrisa a firmei Dandy Conf, este strict interzisă şi constituie INFRACŢIUNE ce se pedepseşte conform legislaţiei în vigoare.

Drepturi de marcă

Numele ESCUDO, logo-ul (blazon) ESCUDO, sunt mărci utilizate in mod exclusiv de către SC DANDY CONF SRL.

Alte mărci sunt de asemenea menţionate pe site; ele sunt teoretic identificate printr-o majusculă. Acestea sunt folosite de Dandy Conf, fie cu autorizaţia titularului, fie ca simplă indicare a unor produse sau servicii propuse/furnizate sau utilizare de firma Dandy Conf.

Reproducerea, imitarea, utilizarea sau aplicarea acestor mărci fără a fi obţinut în prealabil autorizaţie din partea firmei DANDY CONF sau de la titularii respectivi constituie INFRACŢIUNE ce se pedepseşte conform legilor în vigoare.

Informaţii despre produse şi servicii

Aceste pagini constituie o prezentare generală a gamei de produse DANDY CONF, distribuite în România. Imaginile produselor de pe site sunt cu titlu de prezentare şi nu atrag responsabilitatea firmei Dandy Conf.

DANDY CONF îşi rezervă dreptul de a modifica/actualiza informaţiile ce figurează în prezentul site pe Internet, mai ales pe cele referitoare la caracteristicile produselor, la modelele prezentate şi la preţuri, în orice moment, fără preaviz, ţinând cont de trăsătura interactivă a site-ului, fără ca modificările să presupună responsabilitatea firmei Dandy Conf, a membrilor reţelei sale sau a angajaţilor săi.

DANDY CONF este la dispoziţia dumneavoastră pentru orice informaţie, în special referitoare la tarife, la disponibilitatea modelelor prezentate, precum şi la cele mai recente colectii lansate.

Hyperlink-uri

Plasarea unui hyperlink spre site-ul www.escudo.ro necesită o autorizaţie prealabilă în scris din partea firmei Dandy Conf. Dacă doriţi să plasaţi un hyperlink spre site-ul nostru, trebuie prin urmare să ne contactaţi pe adresa de e-mail office@dandyconf.ro.

DANDY CONF nu poate fi, în nici un caz, făcută responsabilă pentru punerea la dispoziţie a unor site-uri care fac obiectul unui hyperlink plecând de la site-ul www.escudo.ro şi nu este responsabilă, în nici un fel, de conţinutul, produsele, serviciile etc. disponibile pe aceste site-uri sau plecând de la aceste site-uri.

Limitarea responsabilităţii

Utilizatorul foloseşte site-ul pe riscul propriu. În nici un caz, firma Dandy Conf, afiliaţii săi, membrii reţelei sale, fiecare în parte sau împreună, sau angajatii societatii, nu vor putea fi făcuţi responsabili pentru daune directe sau indirecte şi în special pentru prejudiciul material, pierderea de date, prejudiciul financiar, rezultând din accesul sau utilizarea acestui site sau a tuturor site-urilor care sunt legate de el. Conţinutul site-ului este prezentat fără nici o garanţie, de nicio natură.

Informaţiile asupra produselor, serviciilor, modelelor, caracteristicilor şi preţurilor acestora corespund unei definiţii la momentul redactării lor sau al actualizării diverselor pagini ale site-ului; ele sunt oferite numai cu titlu informativ şi deci nu sunt şi nu trebuie să fie considerate ca o ofertă contractuală a produselor şi serviciilor oferite de firma Dandy Conf, de afiliaţii săi ori de membrii reţelei sale. Erori sau omisiuni pot interveni.

Accesul la produsele şi serviciile prezentate pe site poate face obiectul unor restricţii. Trebuie deci să vă asiguraţi că legea ţării de unde se stabileşte conectarea vă autorizează să accesaţi site-ul nostru.

Drept aplicabil

Prezentele „Condiţii Generale”, precum şi orice litigiu în legătură cu sau decurgând din clauzele acestor „Condiţii Generale” sau din accesarea / funcţionarea / disfuncţionalitatea site-ului se supun dreptului intern român. Limba „Condiţiilor Generale” şi a site-ului este limba română. În caz de litigiu, numai instanţele româneşti vor fi considerate competente.

Actualizarea condiţiilor generale

DANDY CONF îşi rezervă dreptul de a modifica şi actualiza în orice moment accesul la site, precum şi „Condiţiile Generale”. Aceste modificări şi actualizări sunt opozabile/aplicabile utilizatorului de îndată ce au fost postate pe site; prin urmare, utilizatorul trebuie să se raporteze în mod regulat la această rubrică pentru a verifica „Condiţiile Generale” in vigoare.